Difference training Airbus A320 to A330/340


U prostorijama našeg školskog centra organiziran je teorijski tečaj razlike A320 na A330/A340 za B1 i B2 inženjere u organizaciji EASA part 147 odobrene organizacije.

Komentari & Odgovori

Comments are closed.