Tečaj za PPL(A)


Početak slijedećeg redovnog tečaja za teorijsko osposobljavanje PPL(A) planiran je za ponedjeljak 18.02.2013. u 17.30h. Završetak tečaja je predviđen za 15.04.2013. nakon čega će kandidati moći prijaviti ispite na CCAA za rok u svibnju. Tečaju također mogu pristupiti i zainteresirani za polaganje dozvole mikrolakih zrakoplova. Prijaviti se možete putem email-a ili kontakt obrasca. U jednoj grupi primamo maksimalno dvanaest kandidata. Više informacija saznajte na www.psc.idel.hr

Komentari & Odgovori

Comments are closed.